Musiikkiterapiasta

Musiikkiterapiasta...

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (mm. rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikki on sanaton kieli, jonka avulla on helppo käsitellä tunteita ja edesauttaa myönteistä vuorovaikutusta. Musiikkiterapia edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, lisää osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämänlaatua. Sen avulla saadaan myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien hoidossa. Se sopii myös sosiaalisten, kehityksellisten ja neurologisten ongelmien hoitoon ja kuntoutukseen. Musiikkiterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim. masennus, traumaattiset kokemukset, autisminkirjon ongelmat, kommunikaation ja puheenkehityksen vaikeudet, kehitysvamma, työuupumus, päihdeongelmat, unettomuus, erilaiset kiputilat, AVH-kuntoutus, muistisairaudet ja paljon muuta. 

Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta mitään musiikillisia taitoja, vaan oma kiinnostus musiikkiin riittää. Terapialajina se soveltuu kaikille – lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Terapiaan voi tulla yksin tai ryhmässä, lääkärin lähetteellä tai ilman. Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa. Terapiapalvelun maksajana voi Kelan lisäksi olla esimerkiksi asiakas itse, sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola, tai vakuutusyhtiö.

Musiikkiterapia on aina asiakaslähtöistä ja siinä käytettävät menetelmät ja välineet vaihtelevat asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Perusmenetelmiä ovat musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisaatio ja oman musiikin tekeminen. Musiikkiterapiaan voivat kuulua myös keskustelu, mielikuvaharjoitukset, kuvallinen työskentely, tanssi ja liike, sekä rentoutusharjoitukset. 

Yksi musiikkiterapian sovelluksista on myös matalataajuisen (20 – 100 Hz) äänen värähtelyyn perustuva vibroakustinen hoito. Kun lihakset värähtelevät ääniaaltojen vaikutuksesta, ylimääräinen lihasjännitys laukeaa, verenkierto paranee, kehon osat lämpenevät, kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja aivojen hapen saanti paranee. Vibroakustista hoitoa voidaan hyödyntää mm. lihasjännityksen ja -liikkuvuuden hoidossa, kivunlievityksessä, unettomuuden hoidossa, psyykkisissä häiriöissä, kuten stressi ja ahdistus, sekä erilaisissa riippuvuusongelmissa. Vibroakustinen terapia on hyvin hellävaraista, joten hoitoa voidaan antaa sellaisissakin vaikeatasoisissa kivuissa, joissa esimerkiksi manuaalinen hoito ei ole mahdollista. 

Lue lisää: Suomen Musiikkiterapiayhdistys

Close Menu